43026, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
тел. +38 (0332) 71-53-38, email: gymnasia21.lutsk@gmail.com
Головна Учнівська рада Дитяча організація «Сузір’я»

Статут дитячої організації «Сузір’я»

 

Дитяча організація «Сузір'я» - осередок цікавих і корисних справ

 1. Загальні положення
  1. Дитяча неполітична організація «Сузір'я» утворена на основі добровільності, узгодженості, рівноправності і є ланкою учнівського самоврядування в гімназії № 21. Організація тісно співпрацює з Учнівською Радою (органом шкільного самоврядування), а також із вчителями та батьківським комітетом.
  2. Структура дитячої організації «Сузір'я»
   До «Сузір'я» належать учні 5-6 класів. Кожен клас-зірочка має свій статус із конкретно визначеним напрямком діяльності:
   • 6-А клас - Зірочка спорту та туризму (червоний колір);
   • б-Б клас - Зірочка свят та розваг (оранжевий колір);
   • 6-В клас - Зірочка чистоти (синій колір);
   • 6-Г клас – Зірочка турботи та милосердя (жовтий колір);
   • 5-А клас - Зірочка екології (зелений колір);
   • 5-Б клас - Зірочка фантазії (фіолетовий колір);
   • 5-В клас - Зірочка духовності (блакитний колір).
   • *** - Зірочка творчості (білий, у разі виникнення ще одного класу)
  3. У своїй діяльності організація «Сузір'я» керується принципами:
   • добровільності;
   • доброти та дружби;
   • гуманізму;
   • єдності слова і діла;
   • творчої активності та ініціативи;
   • честі та совісті. А
 2. Завдання та діяльність організації
  Дитяча організація «Сузір'я» визначає своєю метою:
  • об'єднання зусиль для добрих і корисних справ;
  • розвиток здібностей у дітей;
  • створення умов для виховання особистостей;
  • забезпечення фундаменту загальнолюдських цінностей та культури;
  • виховання у дітей віри в себе, у свої сили.
 3. Члени організації
  1. Членами дитячої організації «Сузір’я» можуть бути діти незалежно від національності, соціального походження, релігійних поглядів, віком від 10 до 12 років (5-6 класи). За вчинки, несумісні зі статутом організації, за рішенням колективу член організації може бути виключений з її лав.
  2. Після завершення строку перебування в дитячій організації "Сузір'я" учні 7-х класів-зірочок передають свій статус учням новостворених 5-х класів на урочистій посвяті у «Сузір'я».
  3. Член дитячої організаціі «Сузір'я»:
   • громадянин, патріот, гуманіст;
   • друг всіх людей;
   • чесний, скромний ввічливий;
   • друг і захисник тварин;
   • завжди бадьорий, веселий, енергійний;
   • бережливий і поважає чужу працю;
   • чистий у своїх думках, словах і на ділі;
   • працьовитий і наполегливий у задуманих корисних справах;
   • удосконалює свій розум і характер;
   • займається спортом.
 4. Рада лідерів дитячої організації «Сузір’я»
  1. Загальні положення
   • Рада лідерів є вищим керівним органом дитячої організації "Сузір'я";
   • своїй діяльності Рада лідерів керується правами та обов'язками передбаченими статутом;
   • співпрацює з педагогічним колективом, адміністрацією гімназії та батьківським комітетом, а також з іншими громадськими та молодіжними організаціями;
   • підтримує зв'язки з Радою гімназії, Учнівською Радою, Пластом та з органами самоврядування в інших навчальних закладах.
  2. Мета та завдання Ради лідерів
   Діяльність Ради лідерів в гімназії сприяє: формуванню громадської позиції в учнів; згуртуванню учнівського колективу, розвитку відповідальності за власні дії, творчості та ініціативи членів дитячої організації «Сузір'я».
  3. Структура
   В Раду лідерів входять 1-2 представники від кожного класу-зірочки. Один раз на рік Рада лідерів обирає Голову Ради, затверджує обов'язки кожного лідера, визначає завдання діяльності дитячої організації «Сузір'я». На першому засіданні Ради лідерів обирається секретар.
  4. Права та обов'язки членів Ради лідерів Рада лідерів:
   Рада лідерів:
   • має право протягом року вносити зміни та корективи (поправки) в статут організації;
   • кожен представник Ради лідерів може обирати та бути обраним на посаду.
   Голова Ради лідерів:
   • має право прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;
   • відстоювати права членів дитячої організації "Сузір'я";
   • брати активну участь у організації та проведенні гімназійних заходів;
   • готувати, коректувати і затверджувати права та обов'язки членів дитячої організації "Сузір'я";
   • координувати роботу класів-зірочок та доводити до класів завдання, питання, що піднімаються на Раді лідерів;
   • піклуватися про молодших гімназистів;
   • поводити себе згідно з положенням обов'язків гімназистів;
   • бути взірцем для гімназистів та гідно представляти гімназію № 21.
 5. Положення про голову Ради лідерів
  1. Головою Ради лідерів може бути обраний учень (учениця) гімназії 5 або 6 класу, який є активним учасником гімназійних справ та виконує всі положення про права та обов'язки визначені статутом дитячої організації "Сузір'я".
  2. Голова Ради лідерів:
   • вносить на розгляд Ради лідерів питання, що потребують вирішення;
   • бере участь у роботі Учнівської Ради;
   • ініціює зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;
   • скликає позачергові засідання Ради лідерів;
   • має право голосу від імені Ради лідерів при вирішенні питань, які розглядаються Учнівською Радою гімназії;
   • координує діяльність класів-зірочок.
  3. Повноваження Голови Ради лідерів припиняються у разі:
   • відставки;
   • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
   • усунення з поста у разі недовіри Ради лідерів;
   • закінчення строку перебування в лавах дитячої організації «Сузір'я» та переведення в інший учбовий заклад.
 6. Права та обов'язки членів дитячої організації "Сузір'я"
  1. Члени організації «Сузір'я» мають право:
   • брати участь у зборах, засіданнях при обговоренні питань про діяльність організації;
   • отримувати інформацію про діяльність організації, відповіді з приводу своїх запитань та зауважень;
   • вносити пропозиції з метою покращення роботи організації;
   • захищати свою пропозицію при вирішенні питань в організації.
  2. Члени дитячої організації "Сузір'я" зобов'язані:
   • постійно брати участь у різних ігрових програмах;
   • сприяти участі всіх учнів в акціях, конкурсах, конференціях дитячої оранізації "Сузір'я";
   • організовувати виставки, проводити свята, турбуватися та допомагати учням 1 -3 класів;
   • проводити акції допомоги дітям-сиротам, дітям з притулку, ветеранам, інвалідам.
  3. Основні закони для членів дитячої організації "Сузір'я"
   • Закон міцної дружби та партнерства.
   • Закон доброти, честі і любові до рідних та близьких людей.
   • Закон поваги до себе та оточуючих людей.
   • Розвиток власних здібностей та талантів.
   • Закон фізичного розвитку та спорту.
   • Закон турботливої опіки над природою.
   • Закон збереження звичаїв та традицій українського народу.