43026, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
тел. +38 (0332) 71-53-38, email: gymnasia21.lutsk@gmail.com
Головна Учнівська рада Декларація

Декларація

Затверджено на засіданні Учнівської Ради

Педагогічна рада гімназії, Учнівська Рада, спираючись на Конституцію України, "Міжнародну декларацію прав людини", дбаючи про забезпечення прав і свобод дитини, гідних умов життя та навчання,
прагнучи розвивати й зміцнювати демократичну правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми поколіннями, приймають цю декларацію.

 

Декларація
прав та обов'язків дитини - учня
Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука

Стаття 1. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантій визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 2. Ти є вільним та рівним у своїх справах. Усі повинні ставитися один до одного по-братськи.

Стаття 3. Ти маєш право ходити до школи і вчитися. Повна загальна середня освіта є обов'язковою (згідно із ст. 53 Конституції України). Школа повинна сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.

Стаття 4. Ти маєш право на медичну допомогу, харчування, відпочинок та повноцінний фізичний розвиток, що забезпечується режимом школи.

Стаття 5. Ти маєш право на свободу думки та релігії.

Стаття 6. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь-яку групу чи організацію.

Стаття 7. Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.

Стаття 8. Ти маєш право володіти своїм майном. Ніхто не може без поважних причин забрати твоє майно.

Стаття 9. Ти маєш право на недоторканість, захист від втручань в особисте життя, нападів на честь та репутацію.

Стаття 10. Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.

Стаття 11. Ти маєш обов'язки перед школою.

Стаття 12. Ти повинен зберігати вірність своїй сім'ї, друзям, Батьківщині.

Стаття 13. Ти повинен пам'ятати, що ти друг усім людям, брат іншим учням. Ти повинен поважати погляди інших, намагатися зрозуміти інших.

Стаття 14. Ти повинен розуміти, що сила повинна бути тільки доброю.

Стаття 15. Ти повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 16. Ти повинен дотримуватися сімейних традицій та традицій гімназії, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони невірними, ти можеш робити спробу змінити їх лише згідно із правилами.

Стаття 17. Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

Стаття 18. Кожен учень має всі права і свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 19. Держава, Конституція України, Декларація прав дитини, статут гімназії та батьки гарантують і охороняють твої права.

Стаття 20. Права та свободи кожного можуть частково обмежуватися лише у випадку необхідності забезпечення прав і свобод інших учнів.