43026, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
тел. +38 (0332) 71-53-38, email: gymnasia21.lutsk@gmail.com
Головна Учнівська рада

Статут

І. Загальні положення

1.1. Учнівська Рада гімназії є добровільним виборчим органом, що об'єднує своїх членів на основі єдності їх культурних, соціальних, творчих, освітніх, організаційних інтересів з метою реалізації потреб та запитів учнів гімназії.

1.2. Учнівська Рада створюється та функціонує згідно зі Статутом гімназії, Єдиними вимогами до гімназистів.

1.3. Учнівська Рада розміщується в кімнаті самоуправління.

ІІ. Мета заснування та напрямки діяльності Учнівської Ради

2.1. Створення чіткої організаційної структури для здійснення зв'язку між адміністрацією гімназії та гімназистами.

2.2. Активізація безпосередньої участі гімназистів у формуванні та реалізації цілісної учнівської політики в гімназії.

2.3. Створення умов для розкриття творчого потенціалу гімназистів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному, фізичному розвитку.

2.4. Захист і реалізація прав і свобод учнівської молоді.

2.5. Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху.

2.6.Допомога адміністрації у вирішенні життєвоважливих питань функціонування гімназії.

2.7. Інша діяльність, що не суперечить Конституції України, Законам України та нормам і правилам, встановленим у гімназії.

 

ІІІ. Членство, права та обов'язки

3.1. Учнівська Рада організовується з учнів 5-11 класів гімназії.

3.2. Члени Учнівської Ради гімназії обираються (за умови їх особистого бажання працювати) у своїх класних учнівських колективах.

3.3. Від кожного класного колективу до складу Учнівської Ради входять не менше 2 учнів.

3.4. Очолює Учнівську Раду голова, який обирається у ході виборчої компанії шляхом таємного голосування.

3.4. Адміністрація не може втручатись у діяльність Учнівської Ради, поки вона діє згідно зі Статутом гімназії, Єдиних вимог до гімназистів, власним Статутом і узгоджує всі важливі питання з адміністрацією.

3.5. Член Учнівської Ради має право:

- обирати та бути обраним до всіх ланок керівництва Учнівської Ради;

- звертатись до Учнівської ради та адміністрації гімназії за допомогою та захистом своїх прав та свобод, прав та свобод інших гімназистів;

- особисто брати участь в зборах при обговоренні питань про діяльність Учнівської Ради, дискутувати, критикувати, вносити свої пропозиції, відстоювати свою точку зору з усіх питань щодо діяльності Учнівської Ради;

- звертатись до Учнівської Ради за характеристикою чи рекомендацією;

- у будь-який час вийти з Учнівської Ради.

3.6. Член Учнівської Ради зобов'язаний:

- брати активну участь у діяльності Учнівської Ради, виконувати всі вимоги Статуту, інших норм та правил гімназії;

- піклуватись про авторитет гімназії та її Учнівської Ради;

- діяти згідно з вимогами Учнівської Ради, співпрацювати з педагогом-консультантом.

3.7. Членство в Учнівській раді втрачається:

- за власним бажанням;

- за умови припинення навчання в гімназії;

- у разі, якщо член Учнівської Ради порушує вимоги п. 3.6. цього Статуту.

3.8. Якщо з Учнівської ради вибув член Учнівської Ради за умов п. 3.7., то на його місце може бути введений новий член Учнівської ради.

3.9. Учнівська рада обирається терміном на 1 навчальний рік. Вибори нового складу проводяться на початку навчального року (вересень).

 

ІV. Структура Учнівської Ради

4.1. Учнівська Рада обирається на загальній конференції відкритим голосуванням.

4.2. До складу Учнівської Ради входять учні, яких рекомендував вищий орган класу - збори учнівського колективу.

4.3. За напрямками роботи члени Учнівської Ради об'єднуються в комісії:

- навчальна;

- дисципліни та порядку;

- інформаційна;

- по реалізації програми "Рідне місто";

- шефської допомоги;

- дозвілля і цікавих справ;

- господарська.

4.4. До складу кожної комісії входить 5-7 учнів.

4.5. Роботу комісій спрямовують координатори із числа педагогів-організаторів навчального закладу.

4.6. Координує роботу комісій Учнівська Рада гімназії.

 

V. Періодичність проведення нарад

5.1. Засідання Учнівської Ради проводяться не рідше 1 разу на місяць.

5.2. Засідання кожної комісії проводиться 1 раз на 2 тижні. Позачергово - за поданням Учнівської Ради або адміністрації.

 

VІ. Правоздатність ухвал.

6.1. Статут Учнівської Ради та поправки до нього дійсні у разі підписання його більшістю діючих членів Учнівської Ради, директором гімназії й адміністрацією.

6.2. Єдині вимоги до гімназистів дійсні у разі затвердження їх більшістю діючих членів Учнівської Ради, директором гімназії й адміністрацією.