43026, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
тел. +38 (0332) 71-53-38, email: gymnasia21.lutsk@gmail.com
Головна Наукове товариство "Мрія" Статут

Статут

Мета роботи учнівського наукового товариства
 • інтелектуальний розвиток особистості, формування творця, носія національної культури і науки;
 • розвиток дослідницьких здібностей гімназистів та оволодіння ними наукових методів пізнання світу;
 • самопізнання, самовизначення, самостійність, моральне становлення особистості і її громадянської зрілості.
 1. Членами учнівського наукового товариства „Мрія” можуть стати учні 8 – 11 класів Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, які захоплюються пошуком, прийняттям неординарних рішень, прагнуть до творчості, до постійного самовдосконалення.
 2. Член товариства може працювати переважно в одній із секцій, яку він(а) сам(а) обере.
 3. Із запропонованих або самостійно вибраних тем з різних галузей знань старшокласник обирає одну для дослідження, яка найбільш його цікавить. Тематика робіт не обмежується.
 4. Керівниками творчих робіт можуть бути вчителі Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, викладачі Волинського державного університету імені Лесі Українки та Луцького державного технічного університету.
 5. Хід виконання робіт, обговорення результатів проходить на засіданнях секцій товариства. Учні 8-х класів беруть участь у конкурсі творчих робіт „Перші сходинки до вершин науки” у лютому. Десятикласники проходять наукову практику в квітні, захищаючи курсові роботи, крім тих, хто пише наукові роботи.
 6. Члени учнівського наукового товариства можуть виступати з інформаціями, рефератами з проблем, які вони вивчають, досліджують на засіданнях секцій наукового товариства „Мрія”, науково-практичних конференціях.
 7. Захист творчих робіт відбувається на засіданнях секцій наукового товариства у грудні в присутності членів журі.
 8. Кращі творчі роботи з предметів природничо-наукового та гуманітарного циклів рекомендуються на міську конференцію.
 9. Інтелектуальну практику замість виробничої літньої дозволити учням, які активно працюють з науковими керівниками за заявою та затвердженим планом роботи.
 10. Вищим органом учнівського наукового товариства є загальні збори його членів, які проводяться 2 рази на рік, крім випадків, коли зібрання необхідно додатково.
  • Загальні збори наукового товариства вирішують питання:
   1. Про зміст роботи секцій товариства, їх кількість.
   2. Вибирають Раду наукового товариства.
   3. Затверджують Статут товариства, вносять до нього зміни, доповнення.
   4. Затверджують план роботи товариства.
  • Рада наукового товариства вирішує питання:
   1. Погодження тем творчих робіт старшокласників.
   2. Організація зустрічей з викладачами ВНЗ.
   3. Проведення турнірів, конкурсів ерудитів, учнівських науково-практичних конференції, захист творчих робіт.
   4. Підтримка зв’язків з Волинським відділенням МАН.
 11. В період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є Рада учнівського наукового товариства.
 12. Друкованим органом учнівського наукового товариства є малотиражна газета „Мрія”, яка подає на своїх сторінках наукову інформацію, логічні завдання та вправи, тези кращих творчих робіт школярів, висвітлює роботу секцій.