43026, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 14
тел. +38 (0332) 71-53-38, email: gymnasia21.lutsk@gmail.com
Головна Інновації

Інновації

Учнівське портфоліо

Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, введення нетрадиційних дисциплін, пошук оригінальних методик викладання - все це покликало вчителя гімназії до творчої, дослідницької роботи.
У 2014-2015 н.р. розпочався ІІ (формувальний) етап експерименту на базі учнів 9-х класів. Протягом року проведено ряд психологічних досліджень, вироблено основні підходи до впровадження технології портфоліо у навчально-виховний процес, розроблено «Положення про Портфоліо гімназиста» та методичні рекомендації щодо оформлення, ведення та представлення Портфоліо гімназиста.
Відповідно до програми ІІ етапу запровадження технології Портфоліо у навчально-виховний процес здійснюватиметься поетапно:
- у 2014-2015 н.р. в експерименті брали участь учні 9-их класів (84 дитини);
- у 2015-2016 н.р. планується залучити 8-10-і класи (290 учнів);
- у 2016-2017 н.р. 8-11 класи (390).
У 2015-2016 н.р. творча група педагогів працюватиме над впровадження проектних, дискусійних педагогічних технологій при організації позакласної навчальної діяльності. Новацією експерименту у цьому навчальному році стане запровадження електронної форми портфоліо на основі хмарних сервісів Google.

 

Он-лайн нарада як форма демократизації управлінської діяльності

В даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Найчастіше процеси інформатизації сучасного суспільства зводять до процесів вдосконалення та масового поширення існуючих інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Сучасний вчитель повинен не тільки володіти знаннями в даній сфері, а й бути фахівцем з їх застосування у своїй професійній діяльності.

З метою удосконалення форм прийняття управлінських рішень в гімназії з грудня 2014 року впроваджується робота з Google сервісами. Це допоможе змінити форму проведення нарад педагогічного колективу, прозорою та доступною стане інформація про життя навчального закладу. Учителі, отримавши більше інформації, стануть активними учасниками прийняття відповідальних рішень. Технічна інформація перейде в Інтернет ресурс.
Робота в Google Apps допоможе розвивати навички практичного використання хмарних технологій для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом.

 

 

Розпочато нову експериментальну роботу

Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від № 344 від 28 травня 2013 року «Про проведення дослідно-експериментальної роботи у 2013 - 2018 роках та надання загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» на базі Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів як шлях підвищення якості освіти».
Для реалізації завдань І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічним колективом було проведено контент-аналіз наукових досліджень та педагогічного досвіду за темою експерименту, а психологічною службою гімназії - організовано та проведено анкетування з метою вивчення освітнього середовища та соціально-педагогічних потреб учнів гімназії.
Проведена робота за період березня 2013 р. - травня 2014 р. схвалена педагогічним, батьківським колективом, управлінням освіти Луцької міської ради (30.04.2014 р.) та Вченою радою Волинського ІППО (15.05.2014 р.), що дає підстави для висновку про доцільність продовження дослідно-експериментальної роботи за обраною темою і перейти до реалізації завдань ІІ етапу.

 

 

Національний проект "Відкритий світ"

Національний проект «Відкритий світ» створює нову систему шкільної освіти з потужним використанням новітніх інформаційних технологій, яка зможе виховати спеціалістів нового покоління - з високим рівнем знань, технічно освічених і конкурентних на світовому ринку.
В рамках реалізації пілотного проекту гімназія отримала: 60 планшетів та 5 мультимедійних комплексів.
Впровадження сучасних технологій допоможе забезпечити доступ учнів до найкращих навчальних матеріалів і освітніх методик, що дозволить отримати якісну освіту.

 

 

Демократичне управління в школі

В рамках реалізації завдань Літньої Академії (проект Ради Європи) в гімназії обговорюється питання про формування моделі демократичного управління навчальним закладом. Демократичне означає, що правління в школі грунтується на таких цінностях як права людини, розширення можливостей і залучення учнів, вчителів, батьків до прийняття всіх важливих рішень.
З метою підвищення рівня державно-громадського управління гімназією планується проведення тренінгу для учнівського активу «Права дитини та права батьків», створення творчої групи батьків «Керуємо школою разом» та День батьківського самоврядування. В «Електронному щоденнику» відкрити он-лайн дискусію з питання «Роль батьків у громадському управлінні навчальним закладом».

 

 

Ідеї. Пошуки. Знахідки.

Навчально-методичний збірник укладено членами педагогічного колективу Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука, який упродовж 2007-2012н.р. втілював завдання освітнього проекту «Реалізація особистісно зорієнтованого навчання і виховання із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій».

До збірника увішай статті, які висвітлюють актуальні аспекти застосування ІКТ в практичній роботі, конспекти уроків, розробки позакласних заходів зі слайдовими презентаціями, творчі проекти як учителів, так і учнів. Висвітлено питання психологічного супроводу дослідно-експериментальної роботи.

Книга може бути корисною керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям різних предметів, які займаються інноваційною діяльністю, формуючи «навички XXI століття».

Упорядник збірника - Луцюк Н.С., заступник директора з дослідно-експериментальної роботи.

 

Вивчаємо, аналізуємо, втілюємо

Науково - методичний збірник укладено членами творчої групи гімназії, які протягом 2010 - 2011 н.р. впроваджували в навчально-виховний процес завдання практичного етапу освітнього проекту з проблеми «Реалізація особистісно зорієнтованого навчання і виховання із використанням засобів інформаційно- комунікаційних технологій».
Статті щодо застосування комп ‘ютерних технологій, розробки уроків-пар з різних навчальних предметів, позакласних заходів, додаткових індивідуальних занять є органічною складовою збірника. Представлені слайдові презентації, які використовуються на уроках, годинах спілкування.
Збірник адресовано вчителям-практикам, заступникам директорів навчальних закладів, які займаються інноваційною діяльністю, пошуком шляхів удосконалення навчально-виховного процесу.

 

 

Секрети творчості

Таку назву отримав науково-методичний збірник над яким працювали члени педагогічного колективу гімназії, які упродовж 2005-2010 н. р. успішно реалізовували за¬вдання державної Програми роботи з обдарованою молоддю.
До книги увійшли статті, які висвітлюють теоретичні аспекти навчання та виховання здібних і обдарованих учнів, матеріали з досвіду роботи вчителів з розвитку пізнавальних здібностей гімназистів. Своїми роздумами про дитячу обдарованість діляться батьки, викладачі вищих навчальних закладів міста, які керують профільними курсами в гімназії, здійснюють індивідуальну роботу зі старшокласниками з підготовки до конкурсу-захисту наукових робіт. Цікавими є міркування учнів про розвиток їхніх творчих обдарувань, про співпрацю з учителями та науковцями, про практичне застосування знань на предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах-захистах наукових робіт різних рівнів.
У додатках представлені творчі роботи школярів, педагогів.
Збірник адресовано керівникам загальноосвітніх шкіл, учителям-практикам, які займаються розвитком наукового потенціалу та творчих здібностей учнів.
Упорядники збірника Н. С. Луцюк, Г. Е Ткач - заступники директора Луцької гімназії № 21 імені і Михайла Кравчука.
 

Проект “Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання із використанням інфорамаційно-комунікаційних технологій”

З вересня 2007 року педагоги закладу працюють над освітнім проектом “Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання із використанням інфорамаційно-комунікаційних технологій” у співпраці з викладачем Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидатом педагогічних наук О.М.Собчук.

Переглянути

 

Науково-методичний посібник “Орієнтація на особистість”

У квітні 2006 року на педагогічній раді були систематизовані та узагальнені напрацювання педагогічного колективу з проблеми експерименту. Підготовлено науково-методичний посібник “Орієнтація на особистість” з практики роботи педагогів над впровадженням семестрово-блочно-залікової системи навчання. Експертна комісія від міського управління освіти Луцької міської ради схвалила результати експерименту. Видано сертифікат на право проведення гімназією консультативно-методичної роботи.